Wat is er nieuw voor overheidsopdrachten in 2020? - Union Européenne  (CC BY 2.0)

Wat is er nieuw voor overheidsopdrachten in 2020?

Nu 2020 stilaan in zicht komt, herinneren we u graag aan twee belangrijke zaken die veranderen voor overheidsopdrachten. Niet vergeten!

- De verplichting om een elektronische procedure te hanteren voor alle opdrachten met bekendmakingsplicht onder de Europese drempelbedragen.

Deze verplichting komt bovenop de bestaande verplichting voor alle opdrachten met bekendmakingsplicht boven de Europese drempelbedragen, aankoopcentrales en opdrachten die gebruikmaken van dynamische aankoopsystemen, elektronische veilingen of elektronische catalogi.

Voortaan zullen alle opdrachten met bekendmakingsplicht verplicht een elektronische procedure moeten hanteren.

- De nieuwe Europese drempelbedragen.

De Europese drempelbedragen zijn weer aangepast. Dat gebeurt elke twee jaar.

In tegenstelling tot de meeste eerdere drempelschommelingen gaan de Europese drempelbedragen deze keer omlaag ten opzichte van de huidige drempelbedragen.

De drempelbedragen veranderen als volgt:

o In de klassieke sectoren:

Tot 31 december 2019

Vanaf 1 januari 2020

Leveringen en diensten door federale aanbestedende overheden

€ 144.000

€ 139.000

Leveringen en diensten door niet-federale aanbestedende overheden

€ 221.000

€ 214.000

Werken

€ 5.548.000

€ 5.350.000

o In speciale sectoren:

Tot 31 december 2019

Vanaf 1 januari 2020

Leveringen en diensten

€ 443.000

€ 438.000

Werken

€ 5.548.000

€ 5.350.000

o Voor concessies:

Tot 31 december 2019

Vanaf 1 januari 2020

Werken

€ 5.548.000

€ 5.350.000

Deze nieuwe drempelbedragen zijn van toepassing op alle opdrachten die worden opgestart tussen 1 januari 2020 en 31 december 2021. Vanaf 1 januari 2022 zullen nieuwe drempelbedragen gelden.

Photo: Union Européenne (CC BY 2.0)

EQUAL partners

door EQUAL partners

Gepubliceerd op

Verwante expertise