EQUAL verwelkomt twee nieuwe advocaten - Barreau de Bruxelles - 2020

EQUAL verwelkomt twee nieuwe advocaten

Op 5 oktober, de datum van hun eedaflegging, hebben twee nieuwe advocaat-stagiairs zich bij het EQUAL-team gevoegd.

Iolie Coufopandelis heeft een masterdiploma publiek en internationaal recht, plus een master architectuur van de Université Libre de Bruxelles. Binnen EQUAL wil Iolie zich specialiseren in stedenbouw en ruimtelijke ordening. Ze is ook geïnteresseerd in milieurecht.

Katrijn Vermeulen behaalde haar bachelor in de rechten aan de Université de Namur en haar master in de rechten aan de KU Leuven. Vervolgens specialiseerde ze zich in Europees recht aan de Universiteit Maastricht. Binnen EQUAL zal ze werken rond overheidsopdrachten en PPS.

Het EQUAL-team is bijzonder verheugd met de komst van Iolie en Katrijn. Het kantoor telt nu 18 advocaten, onder wie 11 vrouwen en 7 mannen.

Photo: Barreau de Bruxelles - 2020

EQUAL partners

door EQUAL partners

Gepubliceerd op