Brussel pakt uit met 'Gezondheidsplan' - monoeil - Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)

Brussel pakt uit met 'Gezondheidsplan'

Sinds de zesde staatshervorming beschikken de Gewesten over nieuwe bevoegdheden op het vlak van gezondheid.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC), die bevoegd is voor bicommunautaire persoonsgebonden aangelegenheden, een Gezondheidsplan invoeren om het toekomstige beleid uit te stippelen. Het Gezondheidsplan moet een beeld geven van de richting die het Gewest de komende zeven jaar uit wil.

Het plan werd goedgekeurd na een uitgebreide overlegprocedure met meer dan 300 vertegenwoordigers van 81 gezondheidsorganisaties, verdeeld over acht werkgroepen: hospitalisatie, verslaving, geestelijke gezondheidszorg, eerstelijnszorg, algemene geneeskunde, kinderzorg, palliatieve zorg en preventie en gezondheidsbevordering.

De doelstellingen en beoogde maatregelen van het plan houden rekening met de specifieke kenmerken van de Brusselse gezondheidssector: de bevolkingsevolutie, de aanwezige jeugd, het geboortecijfer en het grote aantal personen dat medische zorgen uitstelt om financiƫle redenen.

Het Gezondheidsplan kondigt drie kerndoelstellingen aan:

- Gelijke kansen voor iedereen: het plan stelt voor om de gezondheidsimpact van alle beleidsbeslissingen op het gebied van volksgezondheid te evalueren aan de hand van een testprocedure.

- Een toegankelijk en coherent zorgtraject: het systeem moet worden gerationaliseerd.

- Meer beleidstoezicht: het plan wil maximaal inzetten op overleg.

Voor elke doelstelling worden concrete maatregelen aangekondigd. Op het gebied van gelijke kansen zijn er bijvoorbeeld investeringen gepland in de preventie rond zwangerschap, geboorte en de prille kinderjaren. Met het oog op de rationalisering van het systeem kondigt het plan dan weer een enkel contactpunt aan voor alle vormen van preventiebeleid, terwijl ook de patiƫnten meer zullen worden betrokken om het beleidstoezicht te versterken.

Het Brussels Gezondheidsplan werd op 5 juli 2018 in eerste lezing goedgekeurd door het Verenigd College. Het wordt nu voorgelegd aan de diverse adviesorganen, de Bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag (Iriscare) en de Adviesraad. Het parlement zal het Gezondheidsplan onder de loep nemen na het zomerreces.

http://openvldbrussel.be/Nieuw...

Photo: monoeil - Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)

EQUAL partners

door EQUAL partners

Gepubliceerd op

Verwante expertise