Camille de Bueger, nieuwe partner bij EQUAL. - EQUAL team

Camille de Bueger, nieuwe partner bij EQUAL.

Na Thomas Deridder in juli is het nu de beurt aan Camille de Bueger om na drie jaar stage deze stap te zetten.

EQUAL biedt advocaat-stagiairs de mogelijkheid om na hun stage partner te worden van het advocatenkantoor.

Camille is voornamelijk actief op het gebied van milieurecht, energierecht, stedenbouwrecht en algemeen publiekrecht, waaronder ook de fiscaliteit van gemeentebesturen.

Wat haar vooral aanspreekt in deze zaken is hun rol in de overgang naar een duurzamer beheer van ons land, en op grotere schaal, onze planeet.

Haar rol in rol in publiekrechtelijke zaken, en dan met name voor de bovenstaande onderwerpen, bestaat erin private en publieke actoren te adviseren, te ondersteunen en te verdedigen. Ze werkt met hen samen tijdens de voorbereidingsfase, tijdens de uitvoering en als het project eenmaal loopt. In het kader van geschillenbeslechting vindt ze het essentieel om tot een redelijke minnelijke schikking te komen vooraleer juridische stappen te ondernemen.

Het wettelijke kader voor stedenbouw, milieu en energie evolueert voortdurend onder invloed van de Belgische en Europese wetgeving. Het is dus noodzakelijk om goed op de hoogte te blijven. Naast de pedagogische doelstellingen en de contacten in het werkveld is dat de reden waarom Camille over deze boeiende onderwerpen schrijft en waarom ze betrokken is bij de verschillende opleidingen die EQUAL organiseert.

Camille de Bueger heeft voor EQUAL gekozen omdat de waarden die aan de basis van het project liggen, overeenstemmen met de waarden die ook altijd haar eigen keuzes hebben gestuurd. Camille staat achter verandering door en voor ons, wat tot uiting komt in onze slogan ‘law for better living’. Ze is ervan overtuigd dat het recht een van de nuttigste en doeltreffendste manieren is om de samenleving te doen evolueren naar een betere wereld.

Het volledige EQUAL-team feliciteert haar en dankt haar omdat ze deze stap heeft gezet!

Photo: EQUAL team

EQUAL partners

door EQUAL partners

Gepubliceerd op