Europese Commissie geeft groen licht voor 3,5 miljard EUR steun aan drie offshore windparken in België - Jay Jerry - CC by 2.0

Europese Commissie geeft groen licht voor 3,5 miljard EUR steun aan drie offshore windparken in België

De Europese Commissie is tot de conclusie gekomen dat de Belgische steun voor drie offshore windparken in overeenstemming is met de EU-staatssteunregels.

De Europese Commissie is tot de conclusie gekomen dat de Belgische steun voor drie offshore windparken in overeenstemming is met de EU-staatssteunregels. De Commissie heeft, op basis van de EU-staatssteunregels, groen licht gegeven voor de Belgische steun van maximaal 3,5 miljard EUR aan de windparkprojecten Mermaid (235 Megawatt), Seastar (252 Megawatt) en Northwester2 (219 Megawatt). Het gaat hier om projecten voor windparken in de Belgische territoriale wateren in de Noordzee.

Deze projecten zullen België helpen zijn doelstelling te halen om tegen 2020 zijn energiebehoeften voor 13 % met hernieuwbare bronnen te dekken.

Bovendien kon de Commissie vaststellen dat de steun voor de drie projecten noodzakelijk is en een stimulerend effect heeft. Zonder de steun van de overheid zouden de projecten namelijk niet financieel levensvatbaar zijn. Uit de door België verstrekte informatie blijkt dat het steunniveau in overeenstemming is met de richtsnoeren en dat er geen sprake is van overcompensatie.

Bron : Persbericht van de Europese Commissie

Photo: Jay Jerry - CC by 2.0

EQUAL partners

door EQUAL partners

Gepubliceerd op

Verwante expertise