EQUAL DAY  2019 | Recht en ongehoorzaamheid! - EQUAL team

EQUAL DAY 2019 | Recht en ongehoorzaamheid!

De teams van advocatenkantoor Equal hebben besloten om de tweede editie van EQUAL DAY, op 17 oktober 2019, te wijden aan het onderwerp ‘Recht en/of ongehoorzaamheid?’.

Ongehoorzaamheid is een recht!

Eind 2018 en begin 2019 hebben we de opkomst gezien van spontane burgerbewegingen die vragen opwerpen over de relatie tussen politiek en burgers, lokale en wereldwijde politieke actie, de aanpassing van onze individuele levenswijzen en het democratische stelsel.

Duizenden burgers gaan de straat op, stellen rechtsvorderingen in tegen staten en voeren actie tegen de vernietiging van het milieu waarvoor mensen verantwoordelijk zijn.

Het begrip ‘burgerlijke ongehoorzaamheid’ wint de afgelopen jaren weer aan belang en krijgt sinds een paar maanden volop belangstelling in de media. Deze manier van actievoeren roept een heleboel fundamentele vragen op.

Ten eerste kunnen we ons afvragen of ongehoorzaam zijn een recht is. En zo ja, welke plaats moeten we het dan geven: is ongehoorzaamheid een grondrecht? Moet het in de Grondwet worden opgenomen?

Ten tweede kunnen we ons afvragen welke plaats een rechtzoekende inneemt als hij of zij ongehoorzaam is. Wat is de positie van een ongehoorzame burger ten opzichte van justitie in een rechtsstaat? En welke wegen staan er open voor een rechter die wordt geconfronteerd met een ongehoorzame burger die hem zijn eigen waardeschaal voor de voeten gooit?

Ten derde kunnen we er ook niet omheen ons af te vragen wat de extrinsieke en intrinsieke limieten van ongehoorzaamheid zijn. Waar ligt de grens tussen ongehoorzaamheid en opstandigheid, geweld of revolte? Is burgerlijke ongehoorzaamheid een actiemiddel of een doel op zich?

Tot slot kunnen we ook onderzoeken wat het uiteindelijke doel is van burgerlijke ongehoorzaamheid. Kan deze vorm van actievoeren de publieke opinie overtuigen, de meningsverschillen in de samenleving overstijgen om een gemeenschappelijk streven tot uitdrukking te brengen?

Deze vragen, en nog veel meer, zullen we samen bespreken tijdens EQUAL DAY 2019.

Iedereen is van harte welkom!

Meer informatie op Equal Day 2019 website.

Photo: EQUAL team

EQUAL partners

door EQUAL partners

Gepubliceerd op