The European green lantern: als de Commissie ons naar het groen leidt - Viaggio Routard - CC by 2.0

The European green lantern: als de Commissie ons naar het groen leidt

Een "schoner en concurrerender" Europa; is dit mogelijk? De Europese Commissie gelooft er in elk geval in en heeft in maart haar actieplan voor de circulaire economie gelanceerd.

Het actieplan voor de circulaire economie is één van de belangrijkste elementen van het groene pact voor Europa en heeft als doel om tegen 2050 de klimaatneutraliteit te bereiken, het milieu te beschermen en het concurrentievermogen te stimuleren.

Dit plan, dat momenteel wordt voorgesteld in het kader van de industriële strategie van de EU, voorziet maatregelen die bedoeld zijn om:

  • Van duurzame producten de norm te maken in de EU via het ontwerpen ervan, de herbruikbaarheid en de recyclage. De beoogde maatregelen zullen het eenmalig gebruik van producten beperken, de vroegtijdige veroudering ervan tegengaan en de vernietiging van onverkochte duurzame goederen verbieden. De Commissie heeft ook aangegeven dat ze in de sectorale wetgeving verplichte criteria wenst in te voeren inzake ecologische overheidsopdrachten en geleidelijk aan de verplichting wenst in te voeren om informatie over deze soort overheidsopdrachten mee te delen.
  • De consumenten toegang tot betrouwbare informatie en een echt "recht op reparatie" te bieden.
  • De nadruk te leggen op zeven sectoren die de meeste hulpbronnen verbruiken en waar het potentieel voor circulariteit hoog is: elektronica en ICT en communicatietechnologie, batterijen en voertuigen, verpakking, kunststoffen, textiel, duurzame constructie en gebouwen, en levensmiddelen.
  • Te zorgen voor minder afval en het afval om te zetten in hoogwaardige secundaire grondstoffen die een plaats moeten krijgen in een goed functionerende markt voor secundaire grondstoffen, onder meer door een nog betere selectieve inzameling van afval en etikettering, door de uitvoer van afval uit de EU te verminderen en door de strijd tegen de illegale overbrenging van afvalstoffen op te voeren.

Zes maanden geleden, in december 2019, heeft EQUAL zich tijdens een seminarie gebogen over de toepassing van dit concept van "circulaire economie" binnen de bouwsector.

De grafische vertaling van de besprekingen die plaatsvonden op basis van de tekeningen van Judith Dufaux kunt u hier raadplegen: XXX.

Worden hier enkel mooie praatjes verkocht of gaat het om een ware revolutie in het Europese denkbeeld? Zal dit plan met evenveel overtuiging worden toegepast in het kader van de economische crisis naar aanleiding van COVID-19? Laten we hopen!

Photo: Viaggio Routard - CC by 2.0

EQUAL partners

door EQUAL partners

Gepubliceerd op