Gids omtrent de strijd tegen de sociale dumping in het kader van overheidsopdrachten - Uitleg & tekst - CC BY 2.0

Gids omtrent de strijd tegen de sociale dumping in het kader van overheidsopdrachten

Op 30 juni jl. heeft de Kanselarij van de Eerste Minister haar Gids omtrent de strijd tegen de sociale dumping in het kader van overheidsopdrachten bekendgemaakt.

Deze gids is het resultaat van overleg tussen verschillende belanghebbenden zoals de bouwsector en heeft tot doel om alle aanbestedende overheden aan te sporen om gebruik te maken van alle mogelijkheden voorzien door de nieuwe regelgeving inzake de overheidsopdrachten teneinde een eerlijke concurrentie tussen de economische spelers te verzekeren.

Hoewel deze gids de nadruk legt op de verschillende stappen van de plaatsingsprocedure (in het bijzonder het nazicht van de uitsluitingsgronden) en op de gunning van een overheidsopdracht (we benadrukken de nauwkeurigheid van de redenering wat betreft het gebruik van "sociale" criteria als gunningscriteria), wordt de uitvoering van de opdracht eveneens behandeld (opleidingsbepaling).

Op een erg handige manier worden verschillende weblinks vermeld dankzij welke de lezer aanvullende informatie kan vinden over andere wetgeving dan deze betreffende de overheidsopdrachten (bijv. minimumloon, sociale zekerheid, erkenning van ondernemers, …).

Leesvoer voor tijdens het verlof (of erna...)!

Photo: Uitleg & tekst - CC BY 2.0

Christophe Dubois

door Christophe Dubois

Gepubliceerd op

Verwante expertise