De inwerkingtreding van de nieuwe Waalse grondverzetsregeling is uitgesteld tot 1 mei 2020 - Marie's Photo Gallery cc by 2 0

De inwerkingtreding van de nieuwe Waalse grondverzetsregeling is uitgesteld tot 1 mei 2020

De Waalse regering heeft beslist om de inwerkingtreding van het waalse uitvoeringsbesluit van 5 juli 2018 met betrekking tot het beheer en de traceerbaarheid van grond, die voorzien was op 1 november 2019, uit te stellen naar 1 mei 2020.

Concreet betekent dit dat alle grondverzet die zal plaatsvinden vanaf 1 mei 2020 (initieel voorzien voor 1 november) vergezeld zal moeten zijn van een certificaat aangaande de grondkwaliteit op die datum en het voorwerp zal uitmaken van een kennisgeving over de verplaatsing van grond (wanneer dit verplicht wordt). Met andere woorden: deze regeling zal van toepassing zijn op de werven die reeds zijn aangevat op 1 mei 2020.

In voorkomend geval dient dus rekening te worden gehouden met een verslag over de bodemkwaliteit opgesteld door een erkende deskundige evenals met de procedures voor certificering en kennisgeving bij de vzw Walterre (incl. dossierkosten) en dit zodra de aanbesteding wordt opgesteld, of in een avenant indien de aanbesteding reeds loopt.

Het AGW "Terres" gaat vergezeld met een Referentiehandleiding betreffende het Bodembeheer (Guide de Référence relatif à la Gestion des Terres (GRGT)). Deze gids bevat onder meer de protocollen voor staalneming van aanwezig grond, zwaden en weggrond en de analyses die moeten worden uitgevoerd. Deze staalneming moet worden uitgevoerd door een staalnemer die is ingeschreven in de zin van het AGW van 6 december 2018 betreffende het bodembeheer en de bodemsanering.

Overigens dient te worden opgemerkt dat artikel 6 van het AGW betreffende grondverzet voorziet dat afgegraven grond die bedoeld is om te worden gebruikt, aan een kwaliteitscontrole wordt onderworpen alvorens de oorspronkelijke site te verlaten.

Zie:
- De Mededeling in verband met de inwerkingtreding van het AGW van 5 juli 2018 betreffende het beheer en de traceerbaarheid van grond ;

- De Handleiding "Guide d’application de l’AGW du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets", opgesteld door het ISSeP in november 2017 ;

- De lijst met erkende laboratoria, vermeld op de website van SPW ARNE;

- De "stratégie ‘opvulmateriaal’ opgenomen in het CWBP" (Code wallon de bonnes pratiques): Het betreft de strategie B: onderzoek van een homogene verdachte zone, omschreven in de Gids voor de Oriënterende studie.

Photo: Marie's Photo Gallery cc by 2 0

EQUAL partners

door EQUAL partners

Gepubliceerd op

Verwante expertise