Kartel en overheidsopdrachten  - ccPixs.com - CC by 2.0

Kartel en overheidsopdrachten

De Belgische Mededingingsautoriteit legt geldboetes op van meer dan 1,5 miljoen euro voor een kartel in het kader van een overheidsopdracht.

De overheidsopdracht betrof een kaderovereenkomst die betrekking had op elektrische uitrusting en leveringen voor INFRABEL.

Een reeks ondernemingen (en hun dochterondernemingen) hadden een regeling getroffen om de aanbestedingen uitgeschreven door deze aanbestedende dienst onder hen te verdelen, en vervolgens over de oorspronkelijk afgesloten kaderovereenkomst.

De verweten praktijken dateren van ... 2010.

In dit verband is het interessant op te merken dat:

  • Het kartel werd aangegeven in het kader van een clementieprogramma, in die zin dat een van de deelnemers aan de fraude (degene die de situatie heeft aangegeven) geniet van een volledige vrijstelling van de geldboete in deze zaak;

  • De Mededingingsautoriteit meende, in lijn met de informatie die zij eerder heeft verstrekt inzake de collusie bij openbare aanbestedingen, dat het gedrag van bepaalde personeelsleden van INFRABEL een verzachtende omstandigheid vormde ten gunste van de gesanctioneerde ondernemingen;

  • De geldboete werd opgelegd in het kader van een transactie, waardoor het Auditoraat de inbreukprocedure snel kon afsluiten.

Deze beslissing is een herinnering dat al deze ondernemingen (en zelfs deze die het kartel heeft aangegeven), op basis van de uitsluitingsvoorwaarden, kunnen worden uitgesloten van alle overheidsopdrachten waaraan ze wensen deel te nemen... Was dit nu echt de moeite waard?

Photo: ccPixs.com - CC by 2.0

Christophe Dubois

door Christophe Dubois

Gepubliceerd op

Verwante expertise