Klimaatverandering en burgerlijke ongehoorzaamheid - vonnis van de correctionele rechtbank van Lyon - EQUAL team

Klimaatverandering en burgerlijke ongehoorzaamheid - vonnis van de correctionele rechtbank van Lyon

In een vonnis van 16 september 2019 heeft de correctionele rechtbank van Lyon twee beklaagden vrijgesproken voor het weghalen van het portret van de president Macron ten nadele van het gemeentehuis van Lyon.

Deze twee beklaagden zijn "klimaatactivisten" die van oordeel zijn dat "het gebruik van de legale mogelijkheden en de waarschuwingen van wetenschappers onvoldoende effect hebben en dat het sensibiliseren van de bevolking voor politieke verandering zou moeten gebeuren via handelingen van "niet-gewelddadige burgerlijke ongehoorzaamheid".

De redenering van de Rechtbank is ongezien. De tekst van het vonnis is mooi geschreven. Wij hernemen enkel de meest opvallende delen van deze beslissing, zodat u persoonlijk uw conclusies kunt trekken.

Vooreerst oordeelt de rechter dat "de klimaatverandering een constante is geworden die de toekomst van de mensheid ernstig beïnvloedt door natuurrampen te veroorzaken waartegen de armste landen zich niet zullen kunnen wapenen en door gewelddadige conflicten tussen volkeren te veroorzaken, maar tevens door de toekomst van de flora en fauna te bedreigen door hun levensomstandigheden te veranderen, zonder de species de nodige aanpassingstijd te gunnen om te evolueren; dat hoewel FRANKRIJK zich op internationaal en intern vlak op basis van drie indicatoren heeft verbonden om de doelstellingen na te leven die de regering ongetwijfeld onvoldoende maar op zijn minst noodzakelijk acht ter beperking van een onvermijdelijke klimaatverandering, in een mate die draagbaar is voor het leven op aarde, maar dat de door de verweerders overgemaakte stukken aantonen dat deze doelstellingen niet zullen worden bereikt;"

Vervolgens zet de Magistraat zijn redenering voort door vast te stellen dat "gelet op de niet-naleving door de Staat van de doelstellingen die van levensbelang zijn en die als minimaal worden beschouwd, de uitdrukkingswijze van de burgers in een democratisch land niet beperkt mag zijn tot de tijdens de verkiezingen uitgedrukte stemmen, maar dat andere participatievormen moeten worden uitgevonden in het kader van de kritische waakzaamheid;".

Tot slot besluit de rechter in verband met de aard van de relatie tussen de Staat en haar burgers dat "in de geest van de burgers die erg geëngageerd zijn in een bijzondere kwestie die het algemeen belang dient, het van de muur halen en verwijderen van dit portret zonder toestemming, met als enige bedoeling deze kwestie te verdedigen, zonder dat deze handeling is voorafgegaan of samenging met enige andere vorm van wangedrag en zonder dat deze handeling kan worden samengevat als een eenvoudige aanslag op een materieel voorwerp, moet worden geïnterpreteerd als het noodzakelijke alternatief van de onmogelijke dialoog tussen de president van de Republiek en het volk;".

Heeft u interesse in het onderwerp van de burgerlijke ongehoorzaamheid? Neem dan op 17 oktober te Flagey deel aan het evenement "Recht en/of burgerlijke ongehoorzaamheid": www.equalday.eu

Photo: EQUAL team

Luc Depré

door Luc Depré

Gepubliceerd op

Verwante expertise