De saga van de slimme meters voor het Grondwettelijk Hof - LINKY

De saga van de slimme meters voor het Grondwettelijk Hof

Het Grondwettelijk Hof heeft eind 2020 en begin 2021 drie arresten gewezen, een per gewest, over de gewestelijke bepalingen in verband met de overgang naar 'slimme' meters voor alle netgebruikers.

Equal-Partners licht deze drie arresten toe in drie, tegelijkertijd gepubliceerde blogposts om meer duidelijkheid te verschaffen over de bepalingen rond de 'slimme' meters binnen de gewestelijke wetgeving voor de gas- en elektriciteitsmarkt. In die blogposts willen we zowel algemene als specifieke aspecten verduidelijken, met name de verplichtingen die voortvloeien uit de Europese regels, de belasting op de overgang naar de slimme meter, het beheer van persoonsgegevens, de bevoegdheidsverdelende regels inzake tarieven en transport, en het recht op een gezond leefmilieu voor elektrogevoelige personen.

Lees voor meer informatie:

Photo: LINKY

EQUAL partners

door EQUAL partners

Gepubliceerd op

Verwante expertise