Het Waals Wetboek voor Ruimtelijke Ontwikkeling is in het Staatsblad gepubliceerd! - olle svensson - CC by 2.0

Het Waals Wetboek voor Ruimtelijke Ontwikkeling is in het Staatsblad gepubliceerd!

Een nieuw Wetboek voor Ruimtelijke Ontwikkeliing

Na enkele maanden wachten is op 14 november 2016 het Decreet van het Waalse Gewest van 20 juli 2016 tot intrekking van het Decreet van 24 april 2014 tot intrekking van de artikelen 1 tot 128 en van 129quater tot 184 van het Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Patrimonium en Energie tot intrekking van de artikelen 1 tot en met 128 en 129quater tot 184 van het Waals Wetboek Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium, en tot invoering van het Wetboek voor Ruimtelijke Ontwikkeling in het Staatsblad gepubliceerd.

Artikel 112 van het Decreet verduidelijkt dat het Wetboek op een door de Waalse Regering bepaalde datum in werking treedt.

Laten we ons herinneren dat het vorige Wetboek voor Ruimtelijke Ontwikkeling nooit in werking is getreden…”

Photo: olle svensson - CC by 2.0

Louis Vansnick

door Louis Vansnick

Gepubliceerd op