Brusselse terrassen nemen parkeerplaatsen in: wanneer is een stedenbouwkundige vergunning nodig voor de inrichting van openbare ruimte? - Pixabay Cocoparisienne

Brusselse terrassen nemen parkeerplaatsen in: wanneer is een stedenbouwkundige vergunning nodig voor de inrichting van openbare ruimte?

Pascal Smet, komt terug op de vergunningsvrijstellingen van de handelingen en werken die vrijgesteld zijn van een stedenbouwkundige vergunning.

In een omzendbrief van 2 april 2021 komt Pascal Smet, staatssecretaris voor Stedenbouw en Erfgoed in Brussel, terug op de vergunningsvrijstellingen bedoeld in artikel 5 tot 7 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 november 2018 tot bepaling van de handelingen en werken die vrijgesteld zijn van een stedenbouwkundige vergunning.

De vrijstellingen in kwestie hebben betrekking op de volgende werken:

  • De aanlegwerken van ruimten bestemd voor beplantingen.
  • Kleine aanlegwerken van ruimten bestemd voor voetgangers en fietsers die de plaatselijke verruiming en de verbetering van het esthetische aspect ervan of de veiligheid van de gebruikers beogen.
  • Het plaatsen van een niet-overdekt seizoensterras in de horeca, voor zover de oppervlakte van de betreffende uitbreiding niet meer dan 50 m2 bedraagt en er een hindernisvrije doorgang behouden blijft over minstens één derde van de breedte van de voor de voetgangers gereserveerde ruimte, met een minimum van 2 meter.
  • Het plaatsen, verplaatsen of verwijderen van de bijbehorende elementen van al dan niet ondergrondse technische installaties, zoals elektrische bedieningskasten voor verkeerslichten of straatverlichting, praatpalen, hydranten, bedieningskasten voor teledistributie.
  • De proefaanleg van wegen.

Uit de omzendbrief blijkt met name dat parkeerplaatsen lokaal mogen worden omgevormd tot horecaterras van 1 april tot 31 oktober en tijdens de eindejaarsfeesten. De inrichting van die terrassen is wel onderworpen aan een reeks voorwaarden: de gebruikte materialen moeten in harmonie zijn met het bestaande materiaalgebruik op de betreffende locatie en de terrassen mogen geen scheidings- of afsluitingswanden hebben (of de hoogte van die wanden is beperkt tot maximaal 80 centimeter in bepaalde gevallen). Verder mogen de terrassen geen vaste overdekking hebben en moeten ze minstens één keer per jaar worden afgebroken en heropgebouwd.

De omzendbrief beoogt ook de verbreding van voetpaden en fietspaden met het oog op een verbetering van de actieve verplaatsingswijzen.

De staatssecretaris herinnert er wel aan dat alle handelingen en werken met betrekking tot de openbare ruimte waarnaar in de omzendbrief wordt verwezen, onderworpen blijven aan de algemene principes voor de inrichting van openbare ruimte.

Toen de terrassen na de eerste lockdown weer opengingen, hadden sommige gemeenten in de hoofdstad restaurants en cafés de toestemming gegeven om ook parkeerruimte te gebruiken om hun terras groter te kunnen maken.

Met deze omzendbrief wil het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de situatie verduidelijken en die mogelijkheid uitbreiden naar alle Brusselse horecazaken.

Photo: Pixabay Cocoparisienne

Iolie Coufopandelis

door Iolie Coufopandelis

Gepubliceerd op

Verwante expertise