Valentijn voor de ziekenhuizen - CC by 2.0 Preciosa Ornella

Valentijn voor de ziekenhuizen

14 februari 2019 zal wellicht bij velen in gedachten blijven als zijnde de dag waarop de ziekenhuizen formeel uitgenodigd werden om een keuze te maken voor verdere samenwerkingen.

Het is inderdaad op die dag dat het wetsontwerp tot wijziging van de gecoördineerde wet van 10juli2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, wat de klinische netwerking tussen ziekenhuizen betreft, werd gestemd in de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Zoals reeds eerder uiteengezet, vormen de klinische netwerken één van de middelen die door Minister Maggie De Block werden bedacht om de ziekenhuizen bij te staan met het oog op een bestendiging van toegankelijke en kwalitatieve gezondheidszorg voor het gehele Belgische territorium.

Op heden is de wet formeel een kaderwet: alle algemene ziekenhuizen zullen moeten deelnemen aan een locoregionaal netwerk. De inhoud van deze netwerken wordt in belangrijke mate overgelaten aan de instellingen. Het duidelijke doel bestaat erin om een rationalisering van het aanbod na te streven met oog voor de toegankelijkheid en de bestendigheid van het zorgaanbod.

Deze tekst moet thans bekrachtigd worden en bekendgemaakt. Hij zal vooral uitgevoerd worden, door de ziekenhuizen zelf, maar tevens door de Koning. De toekomst is gedeeltelijk onzeker, hij staat vooral weid open.

Photo: CC by 2.0 Preciosa Ornella

EQUAL partners

door EQUAL partners

Gepubliceerd op

Verwante expertise