Australië: een project werd afgewezen omwille van de strijd tegen de opwarming van de aarde - Takver - CC by 2.0

Australië: een project werd afgewezen omwille van de strijd tegen de opwarming van de aarde

Op 8 februari 2019 heeft een Australische rechtbank een opzienbarend vonnis uitgesproken in een geschil in verband met het klimaat door een project van een open kolenmijn te verbieden.

De redenen voor dit verbod omvatten onder meer de uitstoot van broeikasgassen en de bijdrage daarvan aan de opwarming van de aarde.

Het Rocky Hill-project beoogde de opening van een open kolenmijn in de stad Gloucester. Op ongeziene wijze heeft de rechtbank bijzonder belang gehecht aan de gevolgen van het project in het licht van de strijd tegen de opwarming van de aarde.

Laten we vooral onthouden dat:

  • Elke uitstoot van broeikasgassen leidt tot een klimaatverandering. De rechter haalt aan dat het niet van belang is dat de uitstoot die door het project wordt veroorzaakt slechts een klein deel van de totale uitstoot vertegenwoordigt. De rechter voegt eraan toe dat het wereldwijde probleem van de opwarming van de aarde moet worden aangepakt via verschillende lokale acties. Dit is een mooie verwijzing naar het verhaal van de kolibrie.
  • De uitstoot van broeikasgassen die door het project wordt veroorzaakt is in strijd met de doelstellingen die werden bepaald in de Overeenkomst van Parijs en waartoe het land zich heeft verbonden. De rechter verwijst onder meer naar de doelstelling om de temperatuursverhoging onder het niveau van 1,5°C tot 2°C te houden. Het feit dat deze doelstellingen niet gepaard gaan met duidelijke bepalingen over de manier waarop deze moeten worden behaald, verandert niets aan de vaststelling dat de uitvoering van het project een afremming zou betekenen van de snelle en aanzienlijke vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.

De rechtbank baseert zich op de rechtspraak - onder meer op de prominente Nederlandse zaak Urgenda - en dringt erop aan dat de opwarming van de aarde wordt veroorzaakt door de cumulatie van de uitstoot van broeikasgassen afkomstig van een groot aantal individuele bronnen die dus moeten worden beperkt.

Dit vonnis komt als een verrassing in een tijd waarin Australië, als belangrijkste uitvoerder van steenkool, vaak met de vinger wordt gewezen wegens haar belangrijke bijdrage tot de uitstoot van broeikasgassen. Dit is het bewijs dat de rechters niet altijd het overheidsbeleid volgen.

Photo: Takver - CC by 2.0

Linli Pan - Van de Meulebroeke

door Linli Pan - Van de Meulebroeke

Gepubliceerd op

Verwante expertise