ESR 2010: de Tram van Luik eindelijk gedeconsolideerd!  - Rajarshi MITRA - (CC BY 2.0)

ESR 2010: de Tram van Luik eindelijk gedeconsolideerd!

Het Instituut voor de Nationale Rekeningen heeft net haar advies van januari betreffende het zogenaamde project “Tram van Luik” bekendgemaakt.

Nadat het de werking ervan is nagegaan in het kader van de regels voorzien in de “Gids voor de statistische behandeling van PPP”, die door het EPEC (European PPP Expertise Centre) en EUROSTAT in september 2016 werd gepubliceerd, meent het I.N.R. dat er een „sterk vermoeden bestaat dat de PPP moet worden opgenomen in de balans van de private partner”.

Als het project, in dit stadium, wordt beschouwd als zijnde gedeconsolideerd ten aanzien van de ESR 2010-regels, moet men opletten dat het deel van de bijkomende inkomsten uit de opdracht voor de SRWT (Société Régionale Wallonne du Transport) niet groter is dan haar momenteel voorziene waarde.

Het advies is beschikbaar op deze website: http://inr-icn.fgov.be/nl/sec

Photo: Rajarshi MITRA - (CC BY 2.0)

Christophe Dubois

door Christophe Dubois

Gepubliceerd op