Vliegtuigen boven Brussel - Macaulay Library CC 2.0

Vliegtuigen boven Brussel

Overschrijding geluidsnormen door vliegtuigen niet langer getolereerd in Brussel

De vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging van de beslissing van de bevoegde minister van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van het Brussels Instituut voor Milieubeheer "tot opheffing van de tolerantie met betrekking tot de vaststelling van inbreuken op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 mei 1999 betreffende de bestrijding van geluidshinder voortgebracht door luchtverkeer" werd verworpen bij arrest nr. 236.402 van 10 november 2016 omdat de verzoekende partij geen wettig belang heeft aangetoond.

Bron: RvSt

Photo: Macaulay Library CC 2.0

EQUAL partners

door EQUAL partners

Gepubliceerd op

Verwante expertise