name surname

Audrey Baeyens

Als advocate heb ik mij gespecialiseerd in het publiekrecht, en meer bepaald het milieurecht. Ik werk zowel samen met overheidsinstellingen als met ondernemingen uit de privésector en particulieren.

Het is mijn taak om mijn cliënten een goed inzicht te verschaffen in de bestaande milieuwetgeving en hen in staat te stellen hun projecten en doelstellingen zo goed mogelijk te realiseren binnen de wettelijke beperkingen.

Het milieurecht is nog vrij recent en evolueert voortdurend. De wetgevingen en bevoegdheden zijn bovendien geregionaliseerd. Het is dus zaak om elke evolutie goed in de gaten te houden. Dat houdt me scherp.

Ook de uiteenlopende onderwerpen van de dossiers vind ik boeiend: bodemverontreiniging, afvalbeheer, milieuvergunningen, luchtkwaliteit en ga zo maar door. Stuk voor stuk thema's waar de verschillende belanghebbenden anders over denken. Je moet dus het talent hebben om die uiteenlopende visies met elkaar te verzoenen.

Pleiten is voor mij de kans om mijn dossiers te verdedigen, om te overtuigen en een visie over te brengen. Dat laatste doe ik ook tijdens mijn cursus milieurecht aan de VUB.

Wat mij vooral aanspreekt bij EQUAL zijn eerst en vooral de waarden die het kantoor aanhangt en het streven om de rechtspraktijk ten dienste te stellen van de samenleving. Het is een jong kantoor dat zich nog volop ontwikkelt. Dat ik aan dit project mijn steentje kan bijdragen, is ook een interessante uitdaging.