name surname

Carole Billiet

Vanuit het klassieke publiekrecht (grondwettelijk recht en bestuursrecht) heb ik mij gespecialiseerd in het omgevingsrecht en het handhavingsrecht.

In het omgevingsrecht heb ik bijzondere expertise opgebouwd over machtigingsmechanismen: vergunningen, erkenningen, productgoedkeuringen, … Mijn kennis van het domein is echter breed. Zo heb ik onder meer jaren praktijkervaring met bodemsaneringsdossiers en natuurbehoudswetgeving.

Wat de rechtshandhaving aangaat, ben ik sterk gespecialiseerd in bestuurlijke sanctionering: aanmaningen, bestuurlijke geldboeten, schorsingen en opheffingen, regularisatiebevelen, stopzettingsbevelen, … Mijn expertise raakt in eerste orde aan de milieurechtshandhaving maar geldt tevens voor de vele andere materies waarin schorsingen en opheffingen, bestuurlijke geldboeten en nog andere bestuurlijke sancties voorkomen, van het gemeenterecht, over ziekenhuiswetgeving en bankrecht, tot openbare aannemingen, en meer. Wat milieumisdrijven betreft, behoort ook de strafrechtelijke afhandeling tot mijn werkterrein.

Ik ben erg geboeid door wetgevingsdossiers en beleidsontwikkeling en heb de voorbije jaren verschillende dergelijke dossiers tot een goed einde helpen voeren, op federaal en gewestelijk vlak. Maar uiteraard ben ik voor alles sterk geïnteresseerd in individuele dossiers, waar blijkt wat de regelgeving concreet waard is. Wat rechtshandhaving aangaat kan ik ondersteuning geven in handhavingstrajecten, van begin tot einde, aan overheden (federaal en gewestelijk tot lokaal), bedrijven, burgers en vzw’s, binnen het bestuursrechtelijke en het strafrechtelijke spoor.

In mijn praktijk streef ik naar evenwichtige oplossingen, doeltreffend, evenredig en maatschappelijk zuinig (geen vermijdbare kosten voor de overheid of de bestuurde), met oog voor de toekomst. Ook hecht ik belang aan integrale benaderingen, waar relevant, met soepele integratie van inzichten uit andere disciplines en dialoog met diverse betrokkenen.

Ik combineer de praktijk met academisch werk. Sedert 2001 ben ik verbonden aan het Centrum voor Milieu- en Energierecht van de UGent. Ik publiceer regelmatig en spreek op nationale en internationale congressen in mijn expertisedomein.

Het is een voorrecht om mijn expertise te kunnen inzetten met ondersteuning van het bredere EQUAL-team, waarin complementaire expertise beschikbaar is, onder meer in het domein van de PPS en overheidsopdrachten. De deskundigheid van de kantoorpartners versterkt de mijne. Onze gemeenschappelijke visie op de juridische praktijk als instrument ten dienste van een betere samenleving geeft richting en inspiratie. De uiteindelijke dienstverlening vanuit dit team is meer dan de som van wat zijn leden elk te bieden hebben.