name surname

Camille de Bueger

Na mijn opleiding publiekrecht en internationaal recht ben ik me voornamelijk gaan richten op het milieurecht, stedenbouwrecht en de overheidsopdrachten.

Wat me aan deze domeinen in het bijzonder aantrekt, is dat iedereen er ooit wel eens mee in aanraking komt.

In deze publiekrechtelijke dossiers, en meer specifiek, in deze domeinen, bestaat mijn functie uit het adviseren, bijstaan en verdedigen van zowel private als publieke spelers met wie ik nauw samenwerk tijdens de voorbereidende fase, tijdens de verwezenlijking en tijdens de loop van het project.

Onder invloed van de Belgische en Europese wetgevers, evolueren het stedenbouwrecht, het milieurecht en het recht inzake de overheidsopdrachten voortdurend. Dit vereist een constante bijwerking van de materie. Dit is de reden die mij ertoe aanzet om verschillende door EQUAL georganiseerde opleidingen te volgen, naast andere pedagogische doelstellingen en het onderhouden van contacten met mensen in het veld.

Ik koos ervoor om bij EQUAL te werken omdat de kernwaarden van het project overeenstemmen met de waarden die mijn keuzes steeds hebben beïnvloed. Aan de balie te beginnen en starten met een project zoals EQUAL is uiterst verrijkend. Door deel te nemen aan het beheer van een nieuw kantoor leer ik dagelijks bij. Ik sta achter de verandering door en voor ons, wat trouwens goed wordt weerspiegeld in onze slogan "law for better living”. Het recht is een van de nuttige en doeltreffende middelen om de samenleving te doen evolueren naar een betere wereld.