name surname

Ikram Eabdellatin

Enkele maanden nadat ik mijn master publiekrecht en internationaal recht aan de ULB behaalde, heb ik Equal Partners vervoegd. Ik ben gespecialiseerd in het economisch publiekrecht en het milieurecht.

Het economisch publiekrecht en het milieurecht zijn twee vakgebieden die voortdurend in ontwikkeling en heel divers zijn, waardoor ik deze ontzettend boeiend vind.

In de economische dossiers en zaken betreffende overheidsfinanciën ben ik betrokken bij alle fasen van de wettelijke bijstand aan de overheidsinstanties en hun private partners, of het nu gaat om de omzetting van maatschappelijke uitdagingen naar het overheidsbeleid of de eenvoudige adviesverlening in de dagelijkse uitoefening van hun taken. In milieurechtelijke dossiers kom ik enerzijds tussen bij de bescherming van bepaalde delen van het grondgebied en anderzijds bij alle aspecten van de verwezenlijking van publieke of private projecten.

In beide gevallen blijft mijn voornaamste bezorgdheid dat de waarden die Equal hooghoudt in mijn dagelijkse rechtspraktijk worden opgenomen: integriteit, geweten, soberheid en vrijheid. De zoektocht naar duurzame en optimale juridische oplossingen die de belangen van elkeen en van het milieu respecteren, vormt niet alleen een echte uitdaging maar ook een motivering om elke ochtend op te staan.

Ik ben ervan overtuigd dat het publiekrecht een krachtig instrument is dat ten dienste moet staan van een project om welzijn voor iedereen te creëren. Het is net deze toewijding die me tot de balie en tot bij Equal Partners heeft gebracht.