name surname

Eric Gillet

Ik ben gespecialiseerd in publiekrecht - economie en openbare financiën - en in grote openbare infrastructuren en de netwerkindustrie.

Ik vind het vooral interessant om te werken met overheidsinstellingen, om ze te helpen de nieuwe maatschappelijke uitdagingen om te zetten in openbaar beleid en in juridische teksten. Mijn activiteitsgebieden zijn vooral openbaar bestuur, mobiliteit en transport, regulering van de markt en van de openbare diensten, de oprichting of reorganisatie van openbare lichamen van allerlei aard, het opstellen van wetteksten, de oprichting van publiek-private partnerschappen, concessies van openbare diensten, beheersovereenkomsten enz.

In mijn praktijk probeer ik mijn cliënten ertoe te bewegen hun beleid te ontwikkelen met het oog op duurzaamheid, onder meer door institutionele en financiële mechanismen in te voeren die passen bij de uitdagingen en die blijven bestaan.

Dat voortbestaan, die duurzaamheid vereist ook dat alle belanghebbenden (burgers, ondernemingen, overheden) handelen met het oog op een langdurig resultaat waarin verschillende aspecten zijn geïntegreerd. De dialoog tussen verschillende disciplines is in dat opzicht van fundamenteel belang.

De kwesties 'duurzaamheid' en 'omvattendheid' zitten ook vervat in mobiliteitsdossiers en de financiering van openbare infrastructuur, ook bijvoorbeeld in een domein als water, onderwerpen die mij al jaren sterk bezighouden. Dat zijn ook de grote uitdagingen voor het publiekrecht van morgen.

Deze bekommernissen vormen de grondslag van een betere samenleving, een doel dat het EQUAL-project wil bereiken.